• Trädgårdshjälp med RUT-avdrag i Askersund – CLEANOX
  • Trädgårdsarbete med RUT-avdrag i Askersund med omnejd
  • Trädgårdsarbete med RUT-avdrag i Askersund

Trädgårdsarbete med RUT-avdrag

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning

Från och med 1 juli 2019 är timpriset 245:- (inkl RUT-avdrag)

Höjt rutavdrag för personer under 65 år
Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:
De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.
Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.