• Trädgårdsarbete med RUT-avdrag


Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning

Timpriset inklusive RUT-avdrag och moms är 262 kr, (exklusive RUT-avdrag 490 kr/tim).

Ta hjälp av oss för att hålla din trädgård i trim!